Praktische informatie

Wachttijden online psycholoog

De aanmeldingswachttijd is het aantal weken tussen het maken van een eerste afspraak en het moment dat die afspraak plaatsvindt. Huidige wachttijd is 1-2 weken.

De behandelingswachttijd is het aantal weken tussen de intake en de start van de behandeling. Huidige wachttijd is 0 weken.

“Wanneer je de wachttijd te lang vindt, kun je altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of je zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Jouw zorgverzekeraar kan je ondersteunen, zodat je binnen 4 weken vanaf je eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake de behandeling start. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).”

Privacy en informatieverstrekking

Al je gegevens vallen onder de privacywet. Eye2eye psychologen verstrekt nimmer informatie aan derden over de inhoud van de behandeling zonder dat je daar toestemming voor hebt gegeven. Onze psychologen hanteren de gedragscodes van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP).

Van jouw behandeling wordt een dossier aangelegd. Je hebt recht op inzage in dit dossier. Na beëindiging van de behandeling is eye2eye psychologen verplicht je dossier 15 jaar te bewaren. Daarna wordt het vernietigd.

Lees onze privacy statement.

Klachten

De online psychologen, die werkzaam zijn bij eye2eye psychologen, werken volgens de strikte beroepsethische regels van het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen). Integriteit en eerlijkheid staan hierbij centraal. Geheimhouding van je dossier en persoonlijke gegevens is te allen tijde gewaarborgd.

In het geval van klachten is ons advies je klacht(en) met je psycholoog te bespreken. Mocht je er samen niet uitkomen, dan kun je overwegen een klacht in te dienen bij het College van Toezicht, een volledig onafhankelijk orgaan van het NIP. Kijk voor meer informatie op de website van het NIP: www.psynip.nl.

Annuleren

Indien je verhinderd bent voor een gemaakte afspraak dan dien je dit tenminste 24 uur van te voren aan ons te laten weten via mail (info@eye2eyepsychologen.nl). Helaas zijn wij genoodzaakt 50% van de kosten van een intakegesprek, adviesgesprek of behandelgesprek bij je te declareren indien je korter dan 24 uur van tevoren annuleert of niet verschijnt op de afgesproken tijd. Voor een intakegesprek of adviesgesprek betekent dit € 45 en voor een behandelgesprek € 45.

Je kunt je eenvoudig aanmelden via ons aanmeldformulier. Hierna ontvang je een bevestigingsmail met een intakevragenlijst en gebruikersnaam en wachtwoord.

Heb je vragen of wil je meer informatie neem contact met ons op.