Disclaimer & Privacy

Disclaimer

Eye2eye psychologen besteedt voortdurend aandacht en zorg aan de samenstelling en ontwikkeling van deze website en de hierin opgenomen informatie. Het is mogelijk dat de informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig is of onjuistheden bevat. Het is niet altijd mogelijk om fouten te voorkomen.

Eye2eye psychologen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie die op of via deze website is verkregen of als gevolg van de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen.

Eye2eye psychologen garandeert niet dat de op de website te vinden informatie te allen tijde juist, compleet of actueel is en/of dat gebruik ervan zal leiden tot of geschikt is voor het door de bezoeker gewenste doel. De informatie op deze site kan op ieder door eye2eye psychologen gewenst moment worden gewijzigd. Zij raadt aan op grond van de informatie op de website geen acties te ondernemen zonder voorafgaand deskundig advies bij eye2eye psychologen in te winnen.

Deze site bevat links naar andere websites. Eye2eye psychologen is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de juistheid, de inhoud of het gebruik van deze sites, of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan deze sites. Plaatsing van een link naar een website van derden impliceert niet dat eye2eye psychologen de daar te verkrijgen informatie volledig onderschrijft. De links zijn slechts bedoeld als hulp voor de gebruiker van deze website en bieden hem/haar een mogelijkheid tot het verkrijgen van nadere informatie via deze websites.

Voor vragen over de website kunt u contact opnemen viainfo@eye2eyepsychologen.nl.

Privacy

Rechten over hoe met het verwerken van persoonsgegevens dient te worden omgegaan, kunnen worden ontleend aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Hoe gaat eye2eye psychologen met uw persoonsgegevens om?

Alle verkregen persoonsgegevens worden verwerkt overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Eye2eye psychologen vermeldt welke gegevens voor welke doeleinden worden gebruikt. Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft afgegeven.

Eye2eye psychologen valt onder de geestelijke gezondheidszorg. Daarom geldt naast de Wet Bescherming Persoonsgegevens ook de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO). Volgens de WGBO heeft u onder andere recht op inzage in uw dossier en kunt u het dossier laten vernietigen. Voor meer informatie over uw rechten volgens de WGBO bezoek de website WGBO.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

  • personalia en identificatiegegevens
  • gegevens voor de zorgverzekeraar
  • (para)medische en psychologische gegevens

In overeenstemming met de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) bewaart eye2eye psychologen de cliƫntgegevens vijftien jaar nadat de behandeling is afgesloten. Daarna worden alle persoonlijke gegevens vernietigd.

Correctie, aanvulling of verwijdering van opgenomen gegevens

Wanneer u bezwaar heeft tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of wanneer u een correctie of aanvulling wenst van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen met eye2eye psychologen.

Veiligheid van gegevensverwerking via internet

Ondanks dat eye2eye psychologen alle mogelijke beveiligingsmaatregelen heeft genomen en zal nemen, zijn aan de verwerking van uw persoonsgegevens via het internet risico’s verbonden die inherent zijn aan internetgebruik.

Wijzigingen

Eye2eye psychologen behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring.

Lees ons privacy verklaring.